Liên hệ 0916189900

Sử dụng để bảo vệ dây và cáp điện.