Ống ruột gà lõi thép Đại Phong

Tiêu chuẩn ống ruột gà lõi thép Đại Phong: BS 731 (Anh)

Chứng chỉ: Quatest 3