ỐNG HÚT BỤI GÂN NHỰA

  • Nhiệt độ làm việc: Từ -20 ~ +80 độ C
  • Độ dày: 3 – 5mm hoặc 5 – 7mm
  • Chiều dài: 30, 20, 15m/ cuộn
  • Đường kính trong thông dụng sau (phi, d, dn, mm, ø): 25, 34, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 125, 150, 200, 250, 300.