Ống gân nhựa – ống cổ trâu hút chân không, hút dầu, cát muối