Ống nhựa lưới dẻo PVC

Nhiệt độ làm việc: Từ 0 ~ 65 độ C

Áp lực làm việc: 4-6kg/cm2

Kích thước: Phi 12 đến phi 50