Hộp thép bát giác âm tường HBG104

Hộp thép bát giác âm tường – Octagonal box.

Nhà sản xuất: Việt Nam

Hộp thép bát giác dùng để đấu nối dây trung gian, tạo ngã rẽ đi dây.