Tiêu chuẩn Ansi là gì ?

Ở Mỹ có rất nhiều các cơ quan tiêu chuẩn nhưng tính đến nay có hai tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu đó là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế Hoa Kỳ (ASTM) và Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI). Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Tiêu chuẩn Ansi là gì? Có Những Chính Sách gì?

Bạn có thể tham khảo thêm các chứng nhận khác:

CO CQ là gì?

Quatest 3 là gì?

Tiêu chuẩn ANSI là gì?

ANSI là viết tắt từ American National Standards Institute trong tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Tổ chức này ra đời ngày 19 tháng 10 năm 1918. Đây là một tin tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát sự phát triển của các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống và nhân sự tại Hoa Kỳ. Tổ chức cũng điều phối các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với các tiêu chuẩn quốc tế để các sản phẩm của Mỹ có thể được sử dụng trên toàn thế giới. Website của ANSI là https://www.ansi.org/

Tiêu chuẩn ANSI được công nhận tiêu chuẩn được phát triển bởi đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn khác , cơ quan chính phủ , nhóm người tiêu dùng , công ty và những người khác. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các đặc tính và hiệu suất của sản phẩm là nhất quán, rằng mọi người sử dụng cùng các định nghĩa và thuật ngữ, và các sản phẩm đó được thử nghiệm theo cùng một cách. ANSI cũng công nhận các tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm hoặc nhân sự phù hợp với các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn quốc tế.

Viện đại diện cho lợi ích của hơn 1.200 công ty, tổ chức, cơ quan chính phủ, tổ chức và thành viên quốc tế thông qua.Trụ sở của tổ chức nằm ở Washington, DC của văn phòng hoạt động của ANSI nằm ở thành phố New York . Ngân sách hoạt động hàng năm ANSI được tài trợ bởi việc bán các ấn phẩm, phí thành viên và lệ phí, dịch vụ kiểm định, các chương trình dựa trên lệ phí và các chương trình tiêu chuẩn quốc tế.

Lịch sử hình thành tổ chức tiêu chuẩn ANSI

Khi mới thành lập năm 1918, ANSI có tên là American Engineering Standards Committee (AESC) bởi năm xã hội kỹ thuật và ba cơ quan chính phủ.

Năm 1928, nó được đổi thành American Standards Association (ASA).

Vào năm 1946 ASA sáp nhập với các tổ chức liên quan đến các chuẩn của 25 quốc gia khác thành International Organization for Standardization (IOS).

Đến năm 1966, tổ chức này lại tách ra thành United States of America Standards Institute (UAS).

Cuối cùng, vào năm 1969 thì có tên là American National Standards Institute (ANSI) như ngày nay.

Nhiệm vụ của tiêu chuẩn ANSI là gì?

Nhiệm vụ của ANSI là tăng cường cả khả năng cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy và tạo điều kiện cho các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện và hệ thống đánh giá sự phù hợp, bảo vệ tính toàn vẹn của họ.

ANSI điều phối hệ thống tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện của Hoa Kỳ, cung cấp một diễn đàn trung lập để phát triển các chính sách về các vấn đề tiêu chuẩn và đóng vai trò là cơ quan giám sát cho các chương trình và quy trình đánh giá sự phù hợp và phát triển tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ cung cấp tiêu chuẩn về kích thước, xếp hạng, thuật ngữ và ký hiệu, phương pháp thử nghiệm và các yêu cầu về hiệu suất và an toàn cho nhân viên, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ trong hàng trăm ngành công nghiệp.

ANSI cải thiện sự an toàn của sản phẩm để bảo vệ của người tiêu dùng, bao gồm các sản phẩm như gỗ cho trẻ em, mũ bảo hiểm xe đạp, đồ gia dụng, máy cắt cỏ, thang, v.v.

Thành viên của ANSI

Liên đoàn ANSI gồm gần 1.000 doanh nghiệp bao gồm hiệp hội nghề nghiệp và hiệp hội thương mại, nhà phát triển tiêu chuẩn, cơ quan chính phủ, viện và người tiêu dùng và lợi ích lao động, tất cả cùng hợp tác để phát triển các tiêu chuẩn đồng thuận quốc gia tự nguyện.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1918, sức mạnh của ANSI là sự đa dạng và chuyên môn của thành viên, bao gồm đại diện từ hầu hết các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.
Thành viên ANSI có cơ hội tạo nên thành công trong hoạt động của công ty hoặc tổ chức của họ ở cấp quốc gia và quốc tế bằng cách tham gia vào một số hội đồng và hội đồng, hội đồng hoặc ủy ban điều phối và hoạch định chính sách.

ANSI là đại diện chính thức của Hoa Kỳ cho Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) thông qua Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ (USNC).

Bảng tiêu chuẩn ANSI

ANSI có 9 bảng tiêu chuẩn. Mỗi bảng được dùng để xác định, phối hợp và hài hòa các tiêu chuẩn tự nguyện liên quan đến các lĩnh vực liên quan:

  • Hợp tác tiêu chuẩn hóa quốc phòng và an ninh nội địa của ANSI (HDSSC)
  • Bảng tiêu chuẩn công nghệ nano ANSI (ANSI-NSP)
  • Bảng tiêu chuẩn quản lý ID và phòng chống trộm ID (IDSP)
  • Hợp tác phối hợp tiêu chuẩn hóa hiệu quả năng lượng ANSI (EESCC)
  • Hợp tác phối hợp tiêu chuẩn năng lượng hạt nhân (NESCC)
  •  Bảng tiêu chuẩn xe điện (EVSP)
  • Mạng ANSI-NAM về quy định hóa học
  • Bảng điều phối tiêu chuẩn nhiên liệu sinh học ANSI
  • Bảng tiêu chuẩn công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe (HITSP)

Năm 2009, ANSI và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) đã thành lập Hợp tác Phối hợp Tiêu chuẩn Năng lượng Hạt nhân (NESCC). NESCC là một sáng kiến chung để xác định và đáp ứng nhu cầu hiện tại về các tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp hạt nhân.

Hiện tại, có hơn 220 nhà phát triển tiêu chuẩn được chứng nhận ANSI bao gồm các tổ chức như ASTM International, Underwriters Lab Laboratory, Inc., NFPA International, ASME International, ASHRAE, CSA America, Inc. và NSF International.

HIỆN NAY ANSI SẼ CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ HỖ TRỢ VIỆT NAM?

Vào tháng 9 năm 2006, trong quá trình làm việc cùng hai tổ chức đó là: tổ chức Hoa Kỳ trong Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và tổ chức thành viên của Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC). Việt Nam đã ký các văn bản thống nhất những quan điểm, trao đổi chuyên gia, khuyến khích hai quốc gia cùng nhau trao đổi thông tin, dữ liệu với nhau cũng như những dự án kinh doanh… Khi các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn của ANSI điều được hưởng lợi khi xuất khẩu sản phẩm hàng hóa sang Hoa Kỳ như gỗ, thuỷ sản…

VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG TIÊU CHUẨN NÀY CÓ GÌ KHÓ KHĂN HAY KHÔNG ?  VÀ LÀM SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC HÀNG HOÁ MÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TIÊU CHUẨN?

Tuỳ vào từng loại mặt hàng khác nhau mà ta có thể áp dụng những tiêu chuẩn dành cho từng loại mặt hàng. Các tiêu chuẩn của ANSI đòi hỏi khá khắt khe, nhưng nếu trình độ công nghệ sản xuất có chất lượng cao cũng như có phòng thí nghiệm có thể kiểm tra và đảm bảo các tiêu chí chất lượng thị đó không phải là vấn đề.

Đánh Giá

Trả lời